Kapittel 4 Adresse og telefonnummer

Her finn du fleire oppgåver til kapittel 4 i Praktisk norsk 1 (side 35-41).
Kapitlet tek for seg desse emna:

  • Tal
  • Årstal
  • Fylle ut skjema
  • Tolke oppslag
  • Innbyggjartal i nokre norske byar

Vel oppgåvene i menyen til høgre. Når du har begynt å løyse oppgåvene, flyttar menyen seg ned på sida.

Når er du fødd?Når er du fødd?

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 13.08.2008

© Cappelen Damm AS