Kapittel 5 Når?

Her finn du fleire oppgåver til kapittel 5 i Praktisk norsk 1 (side 42-51).
Kapitlet tek for seg disse emna:

  • Klokka
  • Gjere avtalar
  • Helsingar
  • Tolking av oppslag
  • Innbyggjartal i nokre norske byar

Vel oppgåvene i menyen til høgre. Når du har begynt å løyse oppgåvene, flyttar menyen seg ned på sida.

Når et du middag?Når et du middag?

 

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 13.08.2008

© Cappelen Damm AS