Kapittel 6 Ein dag

Her finn du fleire oppgåver til kapittel 6 i Praktisk norsk 1 (side 52-59).
Kapitlet tek for seg desse emna:

  • Tider på døgnet
  • Uttrykk for planar
  • Svare på negative spørsmål
  • Samtalefrasar

Vel oppgåvene i menyen til høgre. Når du har begynt å løyse oppgåvene, flyttar menyen seg ned på sida.

Er det ledig her?Er det ledig her?
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 13.08.2008

© Cappelen Damm AS