Velkomen til Praktisk norsk 1 - på nynorsk!

Snakkar du norsk?Snakkar du norsk?

Denne nettstaden er eit supplement til boka 
Praktisk norsk 1
Øvingsbok i norsk for vaksne innvandrarar.

Dette er ein gratis nettstad, bygd opp på same måten som boka, med 12 kapittel.

 

Du kan gå til bokmålsversjonen ved å trykkje på ikonet øvst til høgre.

Praktisk norsk 1 tek for seg vanlege, daglegdagse uttrykk og strukturar. Dei blir stadig tekne opp att i ulike typar oppgåver. Boka inneheld ei rekkje oppgåver innanfor kvart emne. Oppgåvene her på nettstaden er meinte som eit tillegg til boka.

Du kan få meir informasjon om Praktisk norsk 1 ved å trykkje på lenkja under.

Både boka og nettstaden til Praktisk norsk 1 er utarbeidde av Kirsti Mac Donald. Ho har undervist i norsk og grammatikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studium ved Universitetet i Oslo i mange år.

Lykke til med oppgåvene!

Nettressursar

Mer om Praktisk norsk 1 (Nynorsk)

http://www.cappelendammundervisning.no/undervisning/product-detail.action?id=126354

Om læreverk i norsk som andrespråk fra Cappelen Damm

http://www.cappelendammundervisning.no/undervisning/index.action

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 16.06.2017

© Cappelen Damm AS